• Home
  • Požadavky rozšířené validace (EV SSL)

Požadavky rozšířené validace (EV SSL)

SSL certifikáty s rozšířeným ověřením dosahují u uživatelů nejvyšší úroveň důvěry. Vydání se řídí nejpřísnějšími normami, ty vyžadují abychom od vás získali několik identifikačních údajů.

Potřebné kroky k EV

Po odeslání objednávky prostřednictvím našeho on-line objednávkového systému zkontrolujte prosím svou emailovou schránku pro bližší informace o požadovaných dokumentech.

Pokud jste si objednali True BusinessID + EV, budete muset stáhnout, vyplnit a odfaxovat k nám následující dokument. Naše faxové číslo je dostupné v kontaktech

True BusinessID® Acknowledgement Of Agreement (PDF)

Po obdržení tohoto dokumentu může být vaše objednávka vyřízena.

Požadavky pro ověření společnosti

Níže uvedené subjekty mají nárok na EV SSL certifikát za předpokladu, že jsou v současné době registrovány a schváleny úředním registračním orgánem. Registrační listina, licence nebo ekvivalentní dokumenty musí být ověřitelné přes registrační agentury.

  • Vládní organizace
  • Generální partnerské organizace
  • Občanské sdružení
  • Společnosti a firmy

Musíte být schopni potvrdit všechny následující organizační požadavky na registraci:

Záznamy z výpisů státních organizací musí obsahovat:

Organizační registrační číslo, datum registrace, místo podnikání.

Nevládní zdroje dat (např. Dun & Bradstreet) musí obsahovat adresu sídla společnosti, pokud není zahrnuta v úředních výpisech.

Pokud je společnost mladší tří let, musí být provedeno ověření existence jedním z následujících způsobů

Prostřednictvím výpisu z nevládní organizace (napříkl. Dun & Bradstreet) nebo ověřením, že organizace je aktivní například finanční institucí.

Požadavky pro ověření domény

Pro ziskání Extended Validation SSL certifikátu, musí doména reflektovat celý název společnosti, tak jak je v požadavku o SSL certifikát. Pokud registrace domény neodpovídá názvu společnosti identifikájící v žádosti o certifikát, je zapotřebí doložit úřední dokument od správce domény, že jste oprávněným vlastníkem.

Doména musí být registrována registrátory ICANN nebo IANA (pro ccTLD). Informace o registraci domény musí být aktualizovány aby obsahovaly název společnosti dle požadavku na certifikát.

V případě, že registrace domény je soukromá, je zapotřebí požádat registrátora o zveřejnění/odblokování.

Schvalovatel žádající organizace musí potvrdit vlastnictví domény v průběhu ověřovacího hovoru.

Požadavky na schvalovatele organizace

Pro vydání SSL certifikátu s rozšířenou validací je zapotřebí, abych schvalovatel organizace, obsažený v žádosti o SSL certifikát byl zaměstnancem společnosti a má příslušné oprávnění k získání a jednání pro Extended Validation SSL.

Zaměstnanost a oprávnění nemůže být ověřena prostřednictvím webových stránek společnosti.

Pokud je schvalovatel certifikátu identifikován v požadavku na certifikát je uveden v úředních dokladech jako ředitel společnosti, jednatel, předseda, tajemník, CEO, CFO, COO, CIO, CSO nebo ekvivalentní, pak organizační kontakt může být scvhálen bez ověření jak je popsáno níže.

Musíte být schopni potvrdit všechny následující požadavky


Certifikát svhalující totožnost, název a zaměstnanost prostřednictvím nezávislého zdroje

Schvalovatel certifikátu je oprávněn získat a schválit EV certifikát jménem organizace. To lze ověřit přes stanovisko advokáta, usnesením společnosti nebo kontaktováním ředitele, jednatele, CEO nebo obdobné exekutivního kontaktu. Pokud nejsou dostupné žádné veřejné záznamy a jde o ředitele, jednatele, CEO nebo jiné exekutivního kontaktu, bude kontaktováno personální oddělení.

Požadavky na ověření objednávky

Musíme ověřit požadavek na SSL certifikát a všechny informace uvedených v požadavku. Budete kontaktováni na nezávisle ověřeném telefoním čísle.

Telefonní číslo je získáno jednou z následujících metod:

Vyhledávím z kvalifikované telefonní databáze – ujistěte se, že hlavní telefonní číslo je uvedeno ve veřejném telefonním seznamu.

Během ověřovacího volání, musí být se scvhalovatelem ověřeno následující:

Jméno žadatele SSL certifikátu v žádosti a název organizace.

Znalost vlastníka společnosti a oprávněné osoby k užívání domény identifikované v požadavku na SSL certifikát

Dodatečné ověření

Pokud nelze ověřit jakoukoli vyžadovanou informaci, budete vyzváni k doložení stanoviska právníka nebo účetní k ověření

© 2010 - 2012 Certico