• Home
  • SSL certifikace: Jak SSL pomáhá zabezpečit a zvýšit příjem e-Businessu

SSL certifikace: Jak SSL pomáhá zabezpečit a zvýšit příjem e-Businessu

Zásadní význam pro e-Komerci

SSL – Secure Socket Layer – je naprosto nezbytný pro jakoukoli internetovou stránku pracující s citlivými údaji. Na vašem počítači můžete vidět malý visací zámek v rohu prohlížeče při online odesílání citlivých údajů.

Pokud vstoupíte na nezabezpečené webové stránky, můžete přenášet údaje přes mnoho počítačů a sítí, prakticky zvete hackery ke krádeži těchto informací např. hesla, čísla kreditních karet atd. Je zřejmé, že to není co by uživatel chtěl. SSL zajišťuje, že se to nemůže stát.

SSL zajišťuje bezpečné transkace

Aby jste si byli jistí, že žádný hacke nemůže zachytit a zneužít informace, SSL provádí dvě věci:

  • Před odesláním informací zašifruje skrytým klíčem na uživatelově počítači odesílaná data.
  • Pošle klíč přijímacímu počítači pomocí jiného šifrovacího systému – RSA. Pomocí tohoto klíče mohou být data dekódována
  • Veřejný 12-bit šifrovací klíč a 1024 soukromý RSA privátní klíč jsou běžně neprolomitelné a jsou součástí nejběžnějších internetových prohlížečů a serverů.

Důvěryhodný SSL certifikát sděluje zákazníkům

Zákazníci dnes vyžadují nejvyšší úroveň online bezpečnosti. Pokud máte platný SSL certifikát, vaši zákazníci mohou zkontrolovat:

  • SSL byl opravdu vydán pro vaše eshopy, aplikace nebo stránky.
  • Kdo je vlastníkem stránek a adresu sídla.
  • Plastnost SSL certifikátu

Jak SSL certifikace řeší bezpečností problémy

Certifikací budujete důvěru svých zákazníků nejen pro následující základní hrozby:

  • Spoofing: Hackeři vytvoří přesnou kopii vašich stránek a sbírají jejich prostřednictvím citlivé údaje jako jsou hesla, čísla kreditních karet, finanční informace atd.
  • Tampering (podváděni): Konkurence nebo kdokoli jiný může proniknout do vašich stránek a nahradit informace, které tam být nemají, nebo mohou manipulovat s funkcemi obchodu tak, že nebude fungovat správně, což vede ke ztrátě businessu
  • Interception (zachycení): Když data nejsou bezpečně šifrována, mohou být citlivé údaje snadno zachyceny, pozměněny a/nebo zneužity. Zachycení nenese riziko ztráty důvěry zákazníka, ale může vést i k jeho právním krokům k náhradě vzniké škody.

SSL: Bezpečnost, ochrana a důvěra = více získu

Nasazením SSL certifikátu ujistíte své zákazníky, že nejsou vystaveni žádným rizikům spojených s posíláním důvěrných dat přes jakoukoli síť. Vyšší míra důvěry ve vaše stránky vám přinese vyšší důvěru ve váš business, zvýšenou konverzi návštěvníka na zákazníka a cíleně i vyšší zisk.


© 2010 - 2012 Certico