• Home
 • Informace o schvalovacím procesu

Informace o schvalovacím procesu

Internet je anonymní médium s velkým potencionálem k trestné činnosti. Útočník může odposlouchávat nezašifrovaná data uživatelů, podstrčit stránky internetových obchodů, bank, pojišťoven i firemních prezentací. Ochranou před nekalou činností je ochrana pomocí SSL certifikátů vydávaných důvěryhodnými certifikačními autoritami.

Důvěryhodná CA provádí ověřování příjemce certifikátu. Podle síly a důvěry můžeme rozdělit ověřování do následujících způsobů.

Ověření domény

Při výběru SSL certifikátů s ověřením dle domény bude na schvalovací emailovou adresu, kterou si vyberete během objednávky zaslán email s konfirmačním odkazem. Povolené emailové prefixy jsou:

 • admin
 • administrator
 • hostmaster
 • root
 • webmaster
 • postmaster

Například vystavení SSL pro doménu vasedomena.cz bude schvalovací emailová adresa pro příjem konfirmačního emailu následující:

 • admin@vasedomena.cz
 • administrator@vasedomena.cz
 • hostmaster@vasedomena.cz
 • root@vasedomena.cz
 • webmaster@vasedomena.cz
 • postmaster@vasedomena.cz

a

 • admin@www.vasedomena.cz
 • administrator@www.vasedomena.cz
 • hostmaster@www.vasedomena.cz
 • root@www.vasedomena.cz
 • webmaster@www.vasedomena.cz
 • postmaster@www.vasedomena.cz

Výše uvedené emailové adresy jsou obecně užívány. Žadatel musí zvolit tuto obecnou adresu, aby prokázal, že spravuje vybranou doménu. Pokud jsme schopni získat informaci z výpisu WHOIS, může být konfirmační email zaslán taktéž na adresu z tohoto registru. (Pro tuto možnost nás kontaktuje)

Požadavky rozšířené validace – EV SSL

SSL certifikáty s rozšířeným ověřením dosahují u uživatelů nejvyšší úroveň důvěry. Vydání se řídí nejpřísnějšími normami, ty vyžadují abychom od vás získali několik identifikačních údajů.

Pro zajištění rychlého vystavení vašeho ssl budete muset poskytnout několik ověřovacích dokumentů.

Více informací o Extended Validation procesu

Manuální ověření

Některé produkty vyžadují ruční ověření. Pokud produkt vyžaduje tento způsob verifikace, jste o této skutečnosti informování na produktové stránce. Obecně se jedná o produkty s ověřením společnosti.

Příkladem dokumentů, které mohou být vyžadování jsou:

 • výpis z obchodního rejstříku
 • živnostenský list
 • prohlášení banky
 • bankovní výpis
 • telefonní účet

© 2010 - 2012 Certico