• Home
  • FAQ, často kladené otázky

FAQ, často kladené otázky

Informace o SSL

Technologie Secure Sockets Layer (SSL) slouží k zajištění bezpečného přenosu informací mezi vaším počítačem a serverem. Toho je dosaženo pokročilým šifrováním dat. Pomocí SSL jsou hesla a soukromé údaje opravdu důvěrné. Taktéž pomocí kvalifikovaného SSL certifikátu zajistíte integritu dat, tzn. nedojde ke změně během přenosu. Všechny tyto faktory zavedly SSL jako běžný standard.

Co je SSL certifikát?

SSL certifikát zajišťuje zabezpečený přenos informací. Díky němu je mezi uživatelem a serverem veškerý přenos dat zakódován a nikdo k němu nemá přístup. Přenos dat je bezpečný a chráněný.

Výhody SSL certifikace

Stránky, které používají SSL certifikáty pro zabezpečení dat získají důvěru zákazníku. Dejte jim důvěru, že přenášená data jsou zabezpečená a nemůžou být vystaveny neoprávněným osobám. SSL je velmi efektivní nástroj pro budování důvěryhodnosti za velmi nízké náklady. Kromě toho, úrovně SSL certifikace se řídí světovými standardy a ovlivňuje rozvoj vztahů se zákazníkem. To vše se odráží ve vyšších ziscích společností.

Jak SSL pomáhá zabezpečit a zvýšit příjem e-Businessu

Před čím chrání SSL certifikát?

Hlavní funkcí SSL certifikátů je chránit internet před: krádeží dat, hesel, čísel platebních karet, účtů a manipulace s nimi, falšování údajů, krádeže údajů potřebných pro přihlášení do intranetů a extranetů, nové techniky phishingu.

Co je to phishing?

Phishing je druh počítačové kriminality, který se skládá ze získání důvěrných údajů (čísla kreditních karet, hesla atp.) pomocí podvržených internetových stránek. V ČR je velmi známá kauza České spořitelny a podstřených stránek, které vyžadovali přihlášení do elektronického bankovnictví.

Jak SSL pomáhá zabezpečit a zvýšit příjem e-Businessu

Kdo je emitent certifikátu?

Všechny certifikáty v naší nabídce jsou vydávány renomovanými certifikačními autoritami – GlobalSign, Thawte, VeriSign, GeoTrust, RapidSSL, AlphaSSL.

Jaké jsou typy ověření?

Ověření domény DV (Domain verification) je způsob ověření informací obsažených v certifikátu s výpisem z kontaktních údajů domény. Majitel domény obdrží na svou emailovou adresu verifikační odkaz za účelem ověření. Data organizace nejsou ověřována. Pokud je verifikace úspěšná, je zobrazena ikona zámku.

Skupina ověření OV (Organisation validation) slouží k ověření jedné nebo více domén (wildcard), certifikáty aplikací aj. Žadatel je povinnen předložit obchodní dokumenty a osobní údaje, které potvrdí, že jste vlastníkem domény a organizace působí na www adrese, pro kterou se certifikát vystavuje.

Certifikáty EV (Extended Validation) je vzláštní druh certifikátů s rozšířeným ověřením. Vydání certifikátu předchází podání autoritě. Žadatel je povinnen poskytnout dokumenty (firemní a osobní), potvrzující vlastnictví názvu domény a společnosti. Teprve na základě doložených dokumentů může výt vydán EV certifikát. Webové stránky chráněné EV certifikátu mají zelený adresní řádek. Pomocí zvýrazněné informovanosti návštěvníka zeleným řádek dáváte návštěvníkům najevo, že jsou jejich údaje opravdu v bezpečí pro provádění nejcitlivějších transakcí.

Jaké jsou požadavky pro certifikaci?

Certifikát se vydává pro určitou doménu nebo více domén. Předpokladem pro vydání je potvrzení vlastnictví domény, pro kterou má ssl být vystaven. Běžně je chráněna jedna doména nebo pomocí Wildcard certifikátu neomezený počet na hlavní doméně (a.vasedomena.cz, b.vasedomena.cz atd) nebo na různých doménách (prvnidomena.cz, jinadomena.net, tretidomena.com atd) pomocí typu MultiDomain certifikátů)

Informace o schvalovacích procesech

Co je to CSR a k čemu slouží?

CSR (žádost o podepsání certifikátu) je nutná pro vystavení SSL. Tento soubor vystaví správce serveru, kde chcete mít nainstalovaný certifikát. Vygenerovaný kód zkopírujete do objednávky.

Co znamená poskytovaná záruka?

Záruka chrání koncového uživatele. Vystavitel certifikátu se zavazuje vyplatit odškodné ve výši záruky, pokud dojde k prolomení kódování.

Více informací o zárukách SSL

Co je technologie SGC?

SGC (Server Gated Cryptography) je nejbezpečnější řešení pro šifrování dat. Dříve byla dostupná pouze pro obyvatele Spojených států a Kanady. V současné době podporuje nejsilnější kódování 256-bitovým klíčem i 40-bitovým pro starší prohlížeče. S touto technologií bude prohlížeče automaticky chráněn podle podporovaného certifikátu. Tím SGC poskytuje vysokou úroveň bezpečnosti bez ohledu na použitém software návštěvníka

Jaké možnosti má Wildcard SSL certifikát?

SSL certifikát typu Wildcard chrání kořenovou doménu (např. vasedomena.cz) a všechny její subdomény např. a.vasedomena.cz, b.vasedomena.cz, c.vasedomena.cz atd.

Zobrazit Wildcard SSL certifikáty

Co je SAN?

SAN – Subject Alternative Name je volba jak ochránit více doménových jmen na jedné IP adrese např. na adrese 8.8.8.8 můžete provozovat domény prvnidomena.cz, druhadomena.com, tretidomena.org atd.

Podpora pro IDN?

Internacionalizovaná doménová jména (IDN) jsou domény obsahující specifické národní znaky. V českém jazyce např. ž, č, š, ř, ď, atd. Jenom pár certifikátů podporuje tyto domény. Zkontrolute si prosím podporu IDN v produktových informacích.

Na jak dlouho lze vystavit SSL certifikáty?

Většinu certifikátů je možné objednat na období od 1 roku do 5 let. Nicméně jsou certifikáty, které lze objednat na dobu delší, až 10 let, nebo pouze na dva roky (např. certifikáty s pokročilou validací)

© 2010 - 2012 Certico